Zinloze zorg: onze zorg! : het in kaart brengen van ‘zinloze rituelen’ binnen het Martini Ziekenhuis

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Alle bovenstaande beperkingen en zwakheden als het gaat om de betrouwbaarheid zijn niet acceptabel voor de conclusie van dit onderzoek. Ze oefenen namelijk invloed uit op de conclusie die getrokken wordt vanuit de resultaten. Het kan dat bepaalde gegevens gemist zijn bij de dataverzameling. Hierdoor kan het zijn dat het ‘zinloze ritueel’ R2 toch voorkomt in de uitvoering van de verpleegkundige handelingen op de afdelingen 3C, 3H, 4B, 4C en 4H. Ook kan zijn dat de ‘zinloze rituelen’ R3 en R4 toch voorkomen in de protocollen en in de uitvoering van de verpleegkundige handelingen op de voorgenoemde afdelingen.Daarnaast kunnen de beperkingen en zwakheden invloed uit hebben geoefend op de kwantiteit van de aanwezigheid van R1 en R2 in de protocollen en van R1 in de uitvoering van de verpleegkundige handelingen op de afdelingen…Samenvattend kan er gesteld worden dat doormiddel van dit onderzoek aangetoond kan worden dat de ‘zinloze rituelen’ R1 en R2 voorkomen in de protocollen waar de afdelingen3C, 3H, 4B, 4C en 4H, de uitvoering van hun verpleegkundige handelingen op baseren. Endat enkel het ‘zinloze ritueel’ R1 voorkomt in de uitvoering van verpleegkundige handelingenop de voorgenoemde afdelingen.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis