Index ‘verpleegkundige meetinstrumenten’ : gezondheidsproblemen van patiënten in kaart brengen met behulp van verpleegkundige meetinstrumenten

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de conclusie beschreven waarbij antwoord wordt gegeven op de deelvragen en die beantwoorden de uiteindelijke hoofdvraag: “Welke verpleegkundige meetinstrumenten zijn geschikt volgens de literatuur en deskundigen voor het portaal van het MZH en hoe ziet vervolgens de indexpagina hiervoor eruit?”Met de resultaten van de inhoudsanalyse wordt aangetoond dat bijna alle protocollen aangepast moeten worden. Veel protocollen die wel voorzien zijn van een bronvermelding, voldoen niet aan de APA-richtlijnen, zoals beschreven staat in de schrijfwijzer van het MZH. De actualisatie van de protocollen is wisselend; bij diverse protocollen op orde, daarnaast zijn er protocollen aanwezig die verouderd zijn en/of geen revisiedatum vermelden. Tot slot is middels de inhoudsanalyse aangetoond dat diverse protocollen nog geen of incompleet ogende vervolgstappen bevatten. Bij de focusgroep is besproken dat de gezondheidsthema’s: nausea en braken, vermoeidheid, constipatie en psychosociaal relevant lijken om een meetinstrument voor toe te passen op de algemene verpleegafdelingen. Deze thema’s zijn behandeld in het literatuuronderzoek. Ondanks dat er geen beste meetinstrumenten werden aanbevolen door de literatuur was het toch mogelijk een overzicht te maken van meetinstrumenten met de beste psychometrische eigenschappen: – Bij het gezondheidsthema nausea en braken wordt de INVR als meetinstrument met de beste scores benoemd- Bij het gezondheidsthema vermoeidheid worden de FACIT-F en FSS als meetinstrumenten met de beste scores benoemd- Bij het gezondheidsthema constipatie worden de KESS en de BFI als meetinstrumenten met de beste scores benoemd- Bij het gezondheidsthema psychosociaal werd geen geschikte literatuur gevonden Met de resultaten van de drie methoden: inhoudsanalyse, focusgroep en het literatuuronderzoek is een indexpagina opgesteld. Deze indexpagina is ter advies voor de opdrachtgever voor in het kwaliteitsportaal en de opdrachtgever kan deze naar wens verder ontwikkelen.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis