De alarmscorekaart: een handig meetinstrument of een administratieve verplichting : onderzoeksverslag

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Na aanleiding van de onderzoeksvraag die geïnitieerd is door het Expertisecentrum is dit onderzoek uitgevoerd, om inzicht te verkrijgen in de meningen van verpleegkundigen op verschillende verpleegafdelingen omtrent het gebruik van de alarmscorekaart. Uit de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de alarmscorekaart gezien kan worden als een bruikbaar, hanteerbaar en uitstekend hulpmiddel binnen de dagelijkse zorgverlening. Opmerkelijk is dat de verpleegkundigen die de cursus ‘Intensieve zorg op de verpleegafdeling’ hebben gevolgd, positiever tegenover het gebruik van de alarmscorekaart staan, dan verpleegkundigen die de cursus niet hebben gevolgd. Uit deze analyse blijkt dus dat de cursus ‘Intensieve zorg op de verpleegafdeling’ de mening van de verpleegkundigen omtrent het gebruik van de alarmscorekaart op een positieve manier beïnvloed. Met de resultaten kan worden gezegd dat de cursus een grote meerwaarde heeft bij het gebruik van de alarmscorekaart. Over de communicatie in het gebruik van de alarmscorekaart is geen expliciete conclusie te trekken. De meningen van de verpleegkundigen zijn namelijk erg verdeeld, er kan dus niet worden gezegd of de communicatie als uitstekend of niet uitstekend wordt ervaren. Uit de data blijkt dat de verpleegkundigen een neutrale tot niet uistekende mening hebben over de naleving van het protocol ‘Snelle behandeling bij de vitaal bedreigde patiënt’. Daarmee kan worden gezegd dat de verpleegkundigen vinden dat de artsen zich niet uitstekend houden aan het protocol ‘Snelle behandeling bij de vitaal bedreigde patiënt’.Het is zeer verrassend vast te stellen dat omgevingsfactoren in dit onderzoek weinig invloed uitoefenen op de meningen van verpleegkundigen. Echter doet het opleidingsniveau de verpleegkundigen wel anders denken over bepaalde onderwerpen van de alarmscorekaart. Zoals de SBAR methode en de criteria van de alarmscorekaart. De gegevens laten zien dat de HBO opgeleide verpleegkundigen de methode van de SBAR uitstekend tot zeer uitstekend vinden. Ook vinden de HBO opgeleiden dat de criteria op de alarmscorekaart voldoen aan eigen klinische blik. De meningen liggen bij de MBO en inservice opgeleide mensen meer verspreidt. Vermoedelijk kan dit te maken hebben met het leerprogramma van het opleidingsniveau. Bij het vergelijken van de variabelen op de verschillende verpleegafdelingen is naar voren gekomen dat de meerderheid van de verpleegkundigen op afdeling 3C vinden dat hun klinische blik na invoering van de alarmscorekaart niet is vergroot. Terwijl bij de meerderheid van de andere verpleegafdelingen de klinische blik wel is vergroot. Dit kan duiden op een cultuurverschil van de verpleegafdelingen. Op afdeling 4C heeft het merendeel van de verpleegkundigen de cursus ‘Intensive zorg op de verpleegafdeling’ gevolgd, hiermee kan verondersteld worden dat deze afdeling actief is in het volgen van aanvullende cursussen/opleidingen. Uit de laatste data wordt duidelijk dat afdeling 2C tevreden is over de acties die volgen na een hoge alarmscore. Tevens geven de verpleegkundigen op deze afdeling aan dat de criteria van de alarmscorekaart ook voldoen aan eigen klinische blik. Men kan dan aannemen dat er correct wordt gewerkt met de alarmscorekaart.De grote meerderheid van de verpleegkundigen delen dezelfde positieve mening over de alarmscorekaart. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het Martini Ziekenhuis het implementatieproces van de alarmscorekaart op de juiste manier heeft uitgevoerd en dat de alarmscorekaart duidelijk werkt in de praktijk

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis