Disclaimer

Deze website is eigendom van de Santeon Verpleegkundige Kennisbank. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Santeon Verpleegkundige Kennisbank.
De Santeon Verpleegkundige Kennisbank wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks geeft dat geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de informatie en daarom kan er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.  Zij behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken.

De documenten die in de Santeon Verpleegkundige Kennisbank worden gevonden en op aanvraag toegezonden zijn van de rechthebbenden. Voor bewerking of verspreiding van dat document dient toestemming gevraagd te worden van de auteurs. De inhoud van de documenten is de Santeon Verpleegkundige Kennisbank niet van te voren op juistheid beoordeeld en kan hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden.