250 resultaten
Gemodicifeerde Valsalva manoeuvre succesvol?
Artikel |
Gemodicifeerde Valsalva manoeuvre |
Specialisme CCU
De beste manier om een ECG te maken
Artikel |
ML-methode |
Specialisme CCU
Postoperatieve urineretentie: katheteriseren of alternatieve methodes toepassen?
Artikel |
Interventies anders dan katheteriseren |
Specialisme Anesthesiologie
Vochtbeperking bij hartfalen : mag het een slokje meer zijn?
Artikel |
Geen vochtbeperking |
Specialisme CCU
Duur bètablokkertherapie na coronary artery bypass grafting
Artikel |
Optimale duur postoperatieve behandeling met bètablokkers |
Het bepalen van de ligging van de neusmaagsonde bij IC-patienten.
Artikel |
Controleren ligging maagsonde middels pH-bepaling (pH<5,5) of ausculteren |
Verlaagt het evalueren van reanimaties de kans op overlijden?
Artikel |
(Multidisciplinaire) nabespreking / evaluatie van reanimatie in het ziekenhuis |
Minder pijn met koude dranken en ijsjes na adenotonsillectomie?
Artikel |
Postoperatief stimuleren van het drinken van koude dranken en het eten van ijsjes |
Specialisme Kindergeneeskunde
Thorax-drain verwijderen minder pijnlijk met koude-applicatie?
Artikel |
Koude-applicatie voorafgaand aan het verwijderen van een intra-thoracale drain |