Wat hebben verpleegkundigen van verpleegafdelingen 2G en 4C nodig om met behulp van intercollegiale toetsing hun bekwaamheid aan te tonen?

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Het onderzoeksverslag geeft antwoord op de vraag: “Wat hebben verpleegkundigen van verpleegafdelingen 2G en 4C, van het Martini ziekenhuis nodig om met behulp van intercollegiale toetsing hun bekwaamheid aan te tonen?”Om met behulp van intercollegiale toetsing de bekwaamheid in de risicovolle en voorbehouden handelingen aan te kunnen tonen hebben de respondenten aangegeven dat standaardisatie, borging en een goede leeromgeving de drie belangrijkste factoren zijn.Wat hebben de verpleegkundigen nodig?1. Standaardisatie: er is behoefte aan een eenduidig, ziekenhuisbreed beleid en bijbehorende up to date protocollen. Hiernaast is er vraag naar een duidelijke toets instructie waarin staat vermeldt wat er tijdens de intercollegiale toetsing verwacht wordt. In deze afspraken zien de respondenten graag dat zowel praktijk als theorie getoetst wordt en de frequentie van toetsing, per handeling, beschreven staat.2. Borging: om de intercollegiale toetsing te kunnen waarborgen wordt er aanspraak gemaakt op de eigen verantwoording (eigenaarschap) van de verpleegkundigen en een actieve werkgroep die het thema draagt.3. Goede leeromgeving: de veiligheid moet gewaarborgd worden, er moet een geschoolde collega zijn die de toetsen afneemt, er moet op een juiste manier feedback gegeven worden en er moet tijd zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het toets moment waarbij de integratie van theorie en praktijk naar voren komt.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis