Waar moet een beleid over publieksagressie aan voldoen om verpleegkundigen tools te geven om professioneel te kunnen handelen op de afdelingen Urologie en Pulmonologie in het Martini Ziekenhuis in Groningen

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Vanuit het onderzoek kan er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag. De hoofdvraag luidt als volgt; ‘Waar moet een beleid over publieksagressie aan voldoen om verpleegkundigen genoeg tools te geven om hier professioneel mee om te gaan op de afdelingen Pulmonologie en Urologie in het Martini Ziekenhuis in Groningen.’ De conclusie op de hoofdvraag vloeit voort uit de resultaten van de vier deelvragen. Een beleid zou vanuit de literatuur en de interviews moeten voldoen aan de volgende punten, zie figuur 11.1. Het aanbieden van trainingen en rollenspellen.2. Ondersteuning van de leidinggevende.3. Analyseren en evalueren van incidenten met publieksagressie.4. Het maken van een VIM-melding. 5. Nazorg.6. Belangrijke telefoonnummers.7. Een kort en overzichtelijk beleid. Figuur 11: Conclusie.De verplaatsbaarheid van dit onderzoek kan in twijfel worden getrokken door het niet compleet aselect uitvoeren van de interviews. Ook is de plausibiliteit negatief beïnvloed door het individueel transcriberen van de interviews, en hierbij geen gebruik te maken van triangulatie.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis