Rood polsbandje na een mamma-operatie

Kwaliteitsopdracht | 2016
Samenvatting

Concluderend kan gezegd worden dat de rode polsbandjes in realiteit niet meer nodig zijn en misschien zelfs inmiddels meer kwaad dan goed doen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de risico’s tot een aantal jaren geleden onbekend waren, maar dat er voor de zekerheid toch gekozen was voor het behouden van de polsbandjes in het kader van ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Uit meerdere onderzoeken van de afgelopen jaren is echter gebleken dat deze risico’s ongegrond zijn. Op dit moment wordt in het St. Antonius nog gebruikgemaakt van de polsbandjes met het advies om geen handelingen aan de aangedane kant te laten doen. Veel mensen (vooral ouderen) kunnen hierdoor angstig raken en vasthouden aan deze (valse) informatie. Uit gesprekken met professionals uit de zorg (o.a. fysiotherapeut en verpleegkundige) is ook gebleken dat binnen het ziekenhuis zelf de draagkracht van de polsbandjes afneemt. Er is echter nog een probleem dat aangepakt dient te worden. Er zijn namelijk tegenstrijdige protocollen in het ziekenhuis over het doen van handelingen aan de aangedane kant. Dit zou gelijkgetrokken moeten worden, zodat er een lijn getrokken kan worden voor het hele ziekenhuis. Er zijn inmiddels wel mensen uit de zorg naar voren gekomen zoals de lymfoedeem-fysiotherapeut en de oncologisch chirurg van het St. Antonius hebben zich al uitgesproken over het feit dat de polsbandjes niet meer nodig zijn (door het veelvuldig onderzoek wat hier inmiddels over uitgebracht is).

Specialisme
Oncologie
Opleiding
Overig ; MBO ;

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis