Een kwalitatief onderzoek naar het bevorderen van beweging bij de oncologische patiënt

Scriptie | 2018
Samenvatting

Aanleiding
Dit onderzoek komt oorspronkelijk voort uit registratie in het Elektronisch Ziekenhuis informatie Systeem. Verpleegkundigen van afdeling oncologie Hieruit blijkt dat de verpleegkundigen van afdeling Oncologie in het Catharina ziekenhuis de fysiotherapeut vaak eenmalig consulteren. Daarnaast wordt bemerkt dat de oncologische patiënt naast een fysiotherapeutische behandeling vaak te weinig beweegt. Er is een vaste fysiotherapeut voor de afdeling aangesteld. Echter beweegt de oncologische patiënt tot op heden te weinig.
Probleemstelling
De hoofdvraag is hoe verpleegkundigen van afdeling Oncologie beweging bij de oncologische patiënt kunnen bevorderen tijdens opname en behandeling.
Onderzoeksmethoden
Er is een literatuurstudie gedaan naar de belemmerende en bevorderende factoren om beweging bij de oncologische patiënt te bevorderen. Daarnaast zijn er individuele interviews gehouden om belemmerende en bevorderende factoren met betrekking tot beweging bij de oncologische patiënt te onderzoeken. Tot slot zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor verpleegkundigen met betrekking tot het stimuleren van de oncologische patiënt onderzocht. Dit is gedaan door middel van focusgroep-interviews.
Resultaten
De houding van de patiënt wordt vaak bepaald door kennistekort, lichamelijke en psychische. Ook weet de patiënt vaak niet wat zijn mogelijkheden zijn. Dit is zowel voor patiënten als verpleegkundigen belemmerend. Daarnaast is het belemmerend dat er voor de patiënten veel onduidelijkheden zijn over zijn individuele mogelijkheden. Hierbij zou een persoonlijk beweegplan bevorderend zijn. Momenteel is er niet veel te doen op de afdeling. Een uitbreiding van faciliteiten en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen zouden bevorderend zijn. Daarnaast dragen de verpleegkundigen op dit moment geen eenduidige visie. Meer voorlichting en nieuwe afspraken kunnen bijdragen aan het creëren van een eenduidige visie.
Conclusie
Meer voorlichting zou bevorderend zijn om patiënten bewust te maken van het belang. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden aangedragen. Daarnaast heeft de patiënt behoefte aan informatie over zijn individuele mogelijkheden. Tevens hebben de verpleegkundigen behoefte aan voorlichting, waardoor zij een eenduidige visie kunnen creëren. Daarnaast is het bevorderend wanneer de patiënt standaard aan tafel eet. Tot slot is er behoefte aan meer faciliteiten op de afdeling.
Aanbevelingen
Belangrijke aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek zijn het beschikbaar stellen van meer faciliteiten, een eenduidige visie creëren en kennis vergroten. In het hoofdstuk Aanbevelingen staan adviezen omschreven.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis