Post-hydreren na autologe stamceltransplantatie

CAT | 2016
Samenvatting

Er is onvoldoende bewijs gevonden in de literatuur over post-hydreren na autologe stamceltransplantatie. Uit navraag bij andere transplantatiecentra blijkt er praktijkvariatie te zijn.Op basis van een expert opinion ondersteund met literatuur lijkt het niet zinvol om te posthydreren. Omdat post-hydreren ongemak voor de patiënt en kosten met zich meebrengt adviseren de auteurs om niet te post-hydreren na autologe stamceltransplantatie.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënten met reïnfusie van autologe stamcellen in Dimethyl Sulfoxide (DMSO)
Intervention
niet post-hydreren
Comparison
wel post-hydreren
Outcome
overvulling, nierfunctiestoornissen, misselijkheid, comfort van patiënt, kosten

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis