Kwetsbare ouderen : verbetering van de vindbaarheid en kwaliteit van de protocollen : onderzoeksverslag

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat het Martini Ziekenhuis over een ruim aantal protocollen en richtlijnen, met betrekking tot kwetsbare ouderen, beschikt. Uit de focusgroepsdiscussies blijkt echter dat er nog veel wensen zijn voor het ontwikkelen van meer ondersteunende protocollen/richtlijnen voor in de indexpagina. Zo is er de wens voor onder andere het ontwikkelen van richtlijnen met betrekking tot de omgang met depressieve ouderen, mondzorg bij ouderen, incontinentie en voeding bij ouderen. De huidige protocollen en richtlijnen behoeven daarnaast nog een kwaliteitsverbeterslag, met name betreffende de bronvermelding. Bij de meeste protocollen ontbreekt er een bronvermelding of is de bronvermelding niet volgens de meeste recente APA-richtlijn opgesteld. Tijdens de tweede bijeenkomst van de focusgroepsdiscussie is ereen gezamenlijk advies gevormd over een efficiënte indeling voor de indexpagina ‘kwetsbare ouderen’. Deze indexpagina zal opgedeeld worden in de volgende classificaties; Delier, (onder)Voeding, Vallen, Fysieke beperkingen, Links en Overige. Geconcludeerd is dat dit voor de deelnemers van de focusgroeps-discussies een efficiënte indeling is, die als het meest werkbaar bevonden wordt en waarin de protocollen/richtlijnen het beste vindbaar zijn. Bij implementatie van deze indexpagina wordt de vindbaarheid van de protocollen/ richtlijnen geoptimaliseerd. Tevens kan aan de hand de adviezen uit de protocollenanalyse de kwaliteit van de protocollen/richtlijnen worden geoptimaliseerd.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis