Dossieranalyse knieprothese : wat is de voorspellende waarde van verpleegkundige diagnostiek op het aantal opnamedagen in het elektronisch patiëntendossier

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

In de conclusie worden de deelvragen en de vraagstelling beantwoord, waarin de resultaten en de discussie zijn geïntegreerd. Er wordt uitleg gegeven over hoe de conclusies voortvloeien uit het onderzoek, daarnaast is de conclusie valide en adequaat.De vraag die voorafgaand aan dit onderzoek is opgesteld luidt als volgt: Wat is de voorspellende waarde van verpleegkundige diagnostiek in het elektronische patiëntendossier van patiënten met een knieprothese die opgenomen zijn in het Martini Ziekenhuis van 1 augustus 2012 tot 31 juli 2013?Vanuit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er bepaalde variabelen invloed hebben op de ligduur van patiënten met een knieprothese-operatie. Des te sneller een patiënt gemobiliseerd wordt, hoe korter de ligduur. .Tevens speelt de leeftijd en de woonsituatie van de patiënt mee in de verkorting van de ligduur. Ook zijn er enkele verpleegkundige diagnosen die van invloed zijn op de ligduur, namelijk misselijk zijn, decubitus, delier, obstipatie, diarree, overvulling of patiënten die voedingstekort krijgen. Deze variabelen zorgen voor een verlenging van de ligduur. Patiënten onder de leeftijd van zeventig jaar liggen korter dan patiënten boven de zeventig jaar. Wanneer de patiënt voor opname zelfstandig of in een verpleeghuis ligt, is de opnameduur van deze patiënten korter.Uit de onderzoeksmethodiek is gebleken dat de T2 en T3 fases in dit onderzoek verschillen van het voorafgaande onderzoek van Grozema & Water (2013), waardoor deze resultaten niet of nauwelijks te vergelijken waren met elkaar. Naast de verschillen in chronologie, zijn de verpleegkundige diagnosen in het patiëntendossier alleen meegenomen wanneer deze op de dag van de operatie beschreven zijn. In de dagen daarna zijn bij een aantal patiënten wel verpleegkundige diagnosen bij gekomen, maar deze zijn dus niet meegenomen in dit onderzoek.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis