Deze arm mag je wel gebruiken: heeft het uitvoeren van medische handelingen aan de aangedane arm invloed op het ontstaan van lymfoedeem, in tegenstelling tot het ontzien van die arm bij patiënten die een okselklierdissectie hebben ondergaan ten gevolge van borstkanker?

PICO | 2017
Samenvatting

Uit de drie artikelen is naar voren gekomen dat er geen kans tot een zeer kleine kans is op complicaties, bij patiënten die een okselklierdissectie hebben ondergaan ten gevolge van borstkanker. Medische handelingen zoals bloedafname en infuus inbrengen aan de aangedane arm, geven een zeer kleine kans op complicaties, waarvan lymfoedeem slechts één van deze complicaties is. Er is geen significant verband tussen deze medische handelingen en toename van de armvolume. Patiënten die een ongecompliceerde okselklierdissectie hebben ondergaan en niet bekend zijn met lymfoedeem, hebben een nog kleinere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem, ten gevolge van deze handelingen. Bloeddruk meten geeft geen verhoogde kans op lymfoedeem.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënten die een okselklierdissectie hebben ondergaan ten gevolge van borstkanker
Intervention
Medische handelingen aan de aangedane arm
Comparison
Geen medische handelingen aan de aangedane arm
Outcome
Kans op het ontstaan van lymfoedeem

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis