Bloedtransfusie thuis een illusie?

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Toediening van bloedproducten buiten het ziekenhuis is complex en kan alleen worden uitgevoerd wanneer er goede afspraken zijn gemaakt en afstemming plaatsvindt tussen alle betrokkenen. Deze afstemming heeft zowel betrekking op de selectie van de patiënt, de organisatie van de zorg, de verantwoordelijkheden en de te gebruiken materialen. Ook moeten afspraken worden gemaakt voor situaties waarin er sprake is van transfusiereacties of calamiteiten.Als dit goed is geregeld dan kan de doelstelling zoals beschreven in 4.2 kan worden behaald.• Het realiseren van een “Win- Win” situatie voor de patiënt, het multidisciplinaire behandelteam (de medisch specialist) en het Martini Ziekenhuis. • De juiste zorg (excellente zorg ), op het juiste moment, op de juiste plaats (service gericht), met maatwerk voor de patiënt en zijn zorgbehoefte (respectvol).• Meer behandelmogelijkheden voor patiënt en medisch specialist, buiten de deur van het Martini Ziekenhuis met behoud van verantwoordelijkheid van de medische specialist voor totale behandeling.• Meer behandelcapaciteit voor het Martini Ziekenhuis, patiënten worden sneller geholpen.• Het leveren van excellente zorg in de thuissituatie waarbij een nog hogere klantwaardering en nog sterkere positie van het Martini Ziekenhuis en wordt gerealiseerd.Uit de antwoorden van de collega transferverpleegkundigen blijkt dat 2 van de 7 niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheid dit ondersteund de volgende bewering:“Medische Specialistische Verpleging Thuis” (MSVT), wordt nu alleen(vooral) toegepast als verpleegkundige prestatie in de thuissituatie, wanneer er sprake is van nazorg. Er is landelijk nog weinig bekendheid over hoe MSVT als medische behandeling vorm gegeven kan worden. Hierdoor is het denkbaar dat deze mogelijkheid onvoldoende bekend is bij o.a. de medisch specialisten/ verpleegkundigen/transferverpleegkundigen en het Martini Ziekenhuis als organisatie om MSVT in de afweging mee te nemen bij het maken van een behandelkeuze. Uit de enquête blijkt dat de collega’s die met ja hebben geantwoord zij allen dezelfde doelgroep aangeven die ook in de literatuur wordt vermeld.De meeste collega’s vinden dat je deze behandeloptie wel zou moeten aanbieden waarbij voor hun een protocol/werkwijze en afspraken duidelijk moeten zijn, dit is 1 van de aanbevelingen die ik zelf ook heb gedaan.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis