Wat is het effect van het verwijderen van een blaaskatheter in de avond versus ochtend

CAT | 2019
Samenvatting

Uit de verschillende onderzoeken zoals hierboven beschreven, komt naar voren dat het verwijderen van de blaaskatheter een voordelig effect heeft op eerder ontslag uit het ziekenhuis. Echter beoogt de onderzoeksvraag antwoord te geven op de vraag of het verwijderen van de blaaskatheter om 24:00uur effect heeft op urologische complicaties. In de verschillende onderzoeken komt naar voren dat er geen statistisch significant verschil is tussen de 06:00uur en 24:00uur groep op het krijgen van urologische complicaties.
Daarbij geven de onderzoeken aan dat de eerste blaaslediging bij de 24:00uur groep later komt dan in de 06:00uur groep.
Betreffende de populatie, wordt er in de onderzoeken voornamelijk gesproken over patiënten die een urologische/gynaecologische operatie hebben ondergaan, het is uit de onderzoeken niet op te maken of dit ook effect heeft op de chirurgische patiënt. Daarbij beschrijven Griffiths en Fernandez (2010) wel dat patiënten waarbij de blaaskatheter in de avond is verwijderd wel een significant groter volume plassen bij de eerste blaaslediging met een verschil van 96ml (95% CI 62 to 130).
Echter komt de blaaslediging wel later bij de avondgroep. Verder zorgt het verwijderen van de blaaskatheter in de avond wel voor een significant kortere opnameduur met een relatief risico van 0.71 CI 0.64 tot 0.79.
Aanbeveling richting de afdeling:
– afdeling voorzien van informatie en het delen van onze resultaten
– afspraak maken met afdeling urologie om de resultaten uit te wisselen
– contact opnemen met diegene die het protocol over tijd tot blaaslediging hebben geschreven, daar wij nu een afspraak hanteren dat patiënten 6 uur na verwijderen katheter geplast moeten hebben. Dit wordt echter niet beschreven in onze gevonden artikelen
– voorstel om een pilot te starten

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Chirurgische patiënten met een blaaskatheter
Intervention
verwijderen van een katheter in de avond (23:00uur)
Comparison
verwijderen van een katheter in de ochtend (06:00uur)
Outcome
urologische complicaties, opname duur, angst

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis