Post-OK Fraxiparine: Hoeveel uur post OK mag Fraxiparine toegediend worden bij chirurgische patiënten

Kwaliteitsopdracht | 2018
Samenvatting

Het toedieningsmoment van Fraxiparine is minimaal zes uur na de operatie, maar binnen vierentwintig uur. Als Fraxiparine eerder toegediend wordt, is er een verhoogde kans op nabloedingen (NIVEL/EMGO+, 2017). Farmaceutisch kompas wijkt af van de algemene toedieningsmoment, deze geeft aan start Fraxiparine twaalf uur post ok (Farmacotherapeutisch kompas, 2018). Het is onduidelijk waar dit verschil vandaan komt. Bekend is dat hoe eerder gestart wordt met Fraxiparine, hoe groter de kans op nabloedingen. Maar hoe eerder er gestart wordt, hoe kleiner de kans wordt op het ontwikkelen van trombose (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO , 2008). De tijdsduur tot een maximale bloedspiegel na toediening van Fraxiparine is vier tot zes uur (Farmacotherapeutisch kompas, 2018). De verpleegkundigen van verpleegafdeling 4A zijn voldoende op de hoogte van het protocol.

Specialisme
Chirurgie, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
MBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis