Voorlichting bij patienten met een orthopedische infectie

Scriptie | 2017
Samenvatting

Aanleiding en probleemstelling
Op de verpleegafdeling Orthopedie van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven worden patiënten behandeld met een infectie aan een knie- of heupprothese. In het begin van 2016 hebben twee studenten van de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid een afstudeeronderzoek gedaan naar het gebruik van een PICC-lijn. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de verpleegkundigen en verzorgenden van de verpleegafdeling niet weten wie welke voorlichting geeft en één patiënt had aangegeven ontevreden te zijn over de voorlichting. Hierom heeft de verpleegafdeling Orthopedie een nieuwe vraag neergelegd, namelijk; ‘Hoe kan de voorlichting rondom patiënten op de verpleegafdeling Orthopedie in het Catharina Ziekenhuis verbeterd worden bij patiënten met een infectie aan een knie of heupprothese, waarbij de patiënttevredenheid omtrent dit onderwerp wordt verhoogd?’
Onderzoeksmethoden
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn er drie deelonderzoeken uitgevoerd. Het eerste deelonderzoek betreft een literatuurstudie. In het tweede deelonderzoek zijn twee focusgroepen gehouden waarin werd gesproken over de ervaring van de verpleegkundigen en verzorgenden van de verpleegafdeling Orthopedie van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, gericht op het voorlichtingstraject bij patiënten met een infectie aan een knie- of heupprothese.
In het derde deelonderzoek zijn acht patiënten met een infectie aan een knie- of heupprothese van de verpleegafdeling Orthopedie geïnterviewd. Zes patiënten zijn op de verpleegafdeling benaderd en twee telefonisch.
Resultaten en conclusie
Uit deelonderzoek één komt naar voren dat het geven van voorlichting veel positieve effecten heeft en dat verpleegkundigen hier een grote rol in spelen. Uit deelonderzoek twee komt naar voren dat de verpleegkundigen en verzorgenden van de verpleegafdeling een groot gemis aan structuur hebben in het voorlichtingstraject, waardoor er veel onduidelijkheden zijn. Uit deelonderzoek drie komt naar voren dat de patiënten veel waarde hechten aan de voorlichting die gegeven wordt door de artsen en dat de verpleegkundigen niet veel betekenen in de voorlichting. Wel zijn de patiënten er goed op de hoogte van dat zij met vragen terecht kunnen bij de verpleegkundigen. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er behoefte is aan duidelijkheid en structuur voor zowel de patiënten als de medewerkers. Door deze structuur te bieden kunnen de verpleegkundigen de nodige voorlichting bieden en kunnen patiënten hier beter van profiteren. Hierdoor kan het herstel van de patiënten versnellen en dus de opnameduur verminderd worden.
Aanbevelingen
Aan de hand van de conclusie kunnen er meerdere aanbevelingen gedaan worden, namelijk:
1. Beter contact tussen de verpleegafdeling en de polikliniek
2. Een richtlijn voor voorlichting van infectiepatiënten
3. Een specifieke folder voor infectiepatiënten
4. Een vast contactmoment tussen patiënt en zorgmedewerker

Specialisme
Orthopedie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: