MANDR-IN OF MANDR-UIT?

CAT | 2019
Samenvatting

Aan de hand van de resultaten van de literatuurstudie en het experimenteel onderzoek kan de hoofdvraag beantwoord worden. De hoofdvraag luidt: ‘In hoeverre leidt het niet standaard plaatsen van een Mandrin , bij hemodynamische stabiele patiënten met een acceptabel Hb één dag postoperatief, na het verwijderen van een infuus tot een verminderde kans op een infectie, verhoogt het de patiënttevredenheid en vermindert het de werklast’.
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het wenselijk is om bij patiënten die hemodynamisch stabiel zijn met een acceptabel Hb één dag postoperatief na een THP, THP en Spondylodese géén Mandrin te plaatsen.
Bij het praktijkonderzoek gaven de helft van de patiënten aan klachten te ervaren van de Mandrin die varieerde van het alleen voelen van de Mandrin zonder klachten, irritatie van de Mandrin bij bezigheden tot aan pijnklachten door de Mandrin. In dit praktijk onderzoek had 6,25% van de patiënten tekenen van flebitis gerelateerd aan de Mandrin. Uit de literatuurstudie blijkt dat in het onderzoek van Thomas et als., 12% van de patiënten met een Mandrin een flebitis ontwikkelde en in het onderzoek van Goddard et al., laat een percentage van 2 -3% zien.
Uit dit onderzoek bleek dat de Mandrin tijdens de onderzoeksperiode niet werd gebruikt door de verpleegkundigen en verzorgenden. Dit komt overeen met de literatuurstudie waaruit bleek dat er met regelmaat een Mandrin wordt geplaatst zonder dat deze wordt gebruikt.
Bij de patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria waarbij geen Mandrin werd geplaatst, werd deze niet gemist. Geen enkele patiënt had achteraf een indicatie om opnieuw een infuus te prikken omdat er een directe toegang nodig was tot het perifeer vaatstelsel.
Bij deze patiëntengroep werd geen Mandrin geplaatst, verbonden of verwijderd. Ook waren er geen extra observaties van de insteek, extra rapportages of behandeling van flebitis nodig. Dit zorgt voor een vermindering van de werklast van de verpleegkundigen en verzorgenden op de afdeling Orthopedie.

Specialisme
Orthopedie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Hemodynamische stabiele patiënt met een acceptabel Hb dag één na de operatie waarbij het perifeer infuus verwijderd mag worden
Intervention
Het verwijderen van het perifeer infuus zonder het plaatsten van een Mandrin
Comparison
Het verwijderen van het perifeer infuus met het standaard plaatsen van een Mandrin
Outcome
verminderen van kans op infectie, verhogen van patiënttevredenheid, werklast verminderen.

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: