Ringerlactaat vs natriumchloride

CAT | 2018
Samenvatting

Er is aanvullend onderzoek nodig om tot een sterkere aanbeveling te komen.

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënt die infusie krijgt/ chirurgische patiënten postoperatief
Intervention
Ringerlactaat IV toedienen als basis infuus
Comparison
NaCL 0,9% IV toedienen als basis infuus
Outcome
Hemodynamiek, zouthuishouding/zout belasting, nierfunctie, ligdagen

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis