Isolatie patiënten met bacteriële meningitis

CAT | 2017
Samenvatting

Er kan geen duidelijk antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag.
Er zijn voldoende (inter)nationale richtlijnen die aangeven dat een patiënt met bacteriële meningitis, waarvan de verwekker meningokokken of onbekend is, in isolatie verpleegd moeten worden tot 24u na de start van behandeling van antibiotica IV.
Onderzoeken bewijzen dat de meningokokken bacterie 24u na de start van de behandeling niet meer aanwezig is in de luchtwegen van de patiënten. Het besmettingsrisico voor zorgmedewerkers is sterk verhoogd bij onbeschermd contact, maar nog altijd niet hoog in vergelijking met het besmettingsrisico voor gezinsleden.

Specialisme
Neurologie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Volwassen patiënten met verdenking bacteriële meningitis, opgenomen in het ziekenhuis
Intervention
Niet isoleren
Comparison
24 uur isoleren, na start antibiotica IV
Outcome
Besmettingsrisico

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis