Informatievoorziening in de acute fase na een CVA

Scriptie | 2018
Samenvatting

Achtergrond: de leeftijd waarop mensen getroffen worden door een cerebrovasculair accident(CVA) daalt. Steeds meer jonge mensen krijgen een CVA en moeten langer leven met de gevolgen hiervan. Daarbij is Nederland overgegaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en is het nemen van eigen regie belangrijker geworden. De afdeling Neurologie van het Catharina ziekenhuis wil door middel van informatie de patiënten ondersteunen tot het nemen van de eigen regie binnen het revalidatieproces. In samenwerking met de opdrachtgever van het Catharina ziekenhuis is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Hoe kunnen CVA-patiënten ondersteund worden tot het nemen van eigen regie door gebruik te maken van de door het Catharina ziekenhuis aangeboden informatie?’’
Methode: dit onderzoek is een kwalitatief explorerend onderzoek. Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar wat er wordt beschreven over CVA en informatievoorziening ter ondersteuning van eigen regie. Vervolgens zijn acht patiënten en vier mantelzorgers geïnterviewd en zijn de resultaten in een kleine focusgroepbijeenkomst voorgelegd aan vier verpleegkundigen.
Resultaten: patiënten gaven aan dat verpleegkundigen respectvol en deskundig zijn. De respondenten waren tevreden over de communicatie met de zorgprofessionals en konden bij ze terecht voor informatie. De uitleg over de pathologie van hun CVA was goed, maar er werd onvoldoende aandacht besteed aan neuropsychologische gevolgen en nazorg thuis. De CVA informatiewijzer was overwegend prettig, maar niet iedereen had deze ontvangen. De respondenten hadden deze graag wel ontvangen. De mantelzorgers ondersteunen de patiënten bij het nemen van eigen regie.
Conclusies: de informatie die verstrekt wordt vanuit het Catharina ziekenhuis ondersteunt het nemen van eigen regie niet. Het bevat algemene informatie en mist doelgerichtheid. De zorg op de afdeling wordt positief ervaren en de communicatie met de zorgverleners ook. De respondenten voelden zich vrij om alle onderwerpen te bespreken waar zij vragen over hadden en kregen hier aansluitende informatie over.
Aanbevelingen: vanuit de resultaten van het onderzoek zijn er vier aanbevelingen naar voren gekomen. De CVA informatiewijzer moet geactualiseerd worden waarbij de map gecontroleerd wordt op spelling en grammatica. Ook moeten zorggesprekken in alle gevallen ingepland en uitgevoerd worden. Daarbij moet er persoonlijke informatie in verschillende vormen beschikbaar zijn en moeten de nabelmomenten weer ingevoerd worden.

Specialisme
Neurologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis