In hoeverre draagt familieparticipatie bij aan deliriumreductie op de Medium Care?

PICOCAT | 2016
Samenvatting

Er blijkt niet voldoende bewijs voor een antwoord op onze vraag: In hoeverre draagt familieparticipatie bij aan deliriumreductie op de mc. Er zijn weinig harde cijfers beschikbaar. Wel zien wij in de trend van de onderzoeken een gunstig effect op delierpreventie en uitkomsten. Dit leidt tot de volgende aanbeveling:Voorlichting en educatie van familie over een delirium en deliriumpreventie door middel van gestructureerde informatievoorziening aan de hand van een folder en een informatief gesprek met de verpleegkundige.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Medium care patient met een verhoogd risico op delier
Intervention
Familieparticipatie als toevoeging op huidige interventies ter voorkoming van delier
Comparison
--
Outcome
Incidentie van het aantal patienten met een delirium

Vraag document aan bij het MST