Artsenvisite, hoe kan deze beter? : Praktijkonderzoek naar de dagelijkse artsenvisite op de Interne geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Scriptie | 2017
Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de artsenvisite van de Interne geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, met als doel om te onderzoeken wat er in de literatuur geschreven staat en wat de ervaringen van de verpleegkundigen en arts-assistenten zijn. Daarnaast werd middels een aanvullend onderzoek de patiënttevredenheid gemeten. De hoofdvraag voor het onderzoeksproject was: Hoe kan de dagelijkse visite op de afdeling Interne geneeskunde in het Catharina ziekenhuis Eindhoven voor arts-assistenten, verpleegkundigen en patiënten verbeterd worden? Er werd in verschillende databanken naar artikelen gezocht omtrent de artsenvisite in het ziekenhuis. Daarnaast werd een verkennend/explorerend onderzoek gedaan, waarbij semigestructureerd interviews afgenomen werden bij de verpleegkundigen en arts-assistenten. Tevens werd er een korte enquête onder de patiënten afgenomen. Naar aanleiding van dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat arts-assistenten, verpleegkundigen en patiënten tevreden zijn over de artsenvisite. Wel zijn er uit de literatuurstudie, de interviews en enquêtes enkele punten ter verbetering naar voren gekomen zoals een eenduidige structuur, duidelijke communicatie en educatie.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis