Evaluatie nut of noodzaak ? De motieven van de verpleegkundigen om de evaluatiegesprekken niet in te voeren op de verpleegafdeling interne geneeskunde

PICOCAT | 2018
Samenvatting

Met de huidige informatie kan gesteld worden dat de belangrijkste motieven van de verpleegkundigen om het evaluatiegesprek niet te voeren drukte, de patiënt gaat onverwachts met ontslag en dat het vergeten wordt zijn. Dit is het meeste geantwoord op de vraag waarom het evaluatiegesprek niet gevoerd wordt en niet ingevoerd wordt. Ook geven verpleegkundigen aan dat ze het belang er niet van inzien, omdat er op dit moment geen terugkoppeling plaats vindt van de ingevulde evaluatiegesprekken. Dit lijken aspecten die door gedragsverandering veranderd kunnen worden. Het is daarom belangrijk om op gedrag in te spelen en de evaluatiegesprekken weer onder de aandacht te brengen en informatie te geven aan de verpleegkundigen wat de meerwaarde is van het evaluatiegesprek.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
dat de motieven onbekend zijn van de verpleegkundigen om het evaluatiegesprek niet in te voeren
Intervention
enquête onder de verpleegkundigen
Comparison
--
Outcome
dat de motieven van de verpleegkundigen om de evaluatiegesprekken niet in te voeren bekend zijn.

Vraag document aan bij het MST