Het preventief bladderen bij de geriatrische patiënt

CAT | 2019
Samenvatting

De onderzoeksvraag blijft onbeantwoord. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs over het nut van preventief bladderen bij alle nieuw opgenomen geriatrische patiënten. Echter beschrijft het ziekenhuisprotocol dat opgenomen patiënten met een blaasontsteking of toenemende verwardheid wel preventief gebladderd moeten worden. Dit wordt door de richtlijn delier volwassenen & ouderen (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, 2013) en de Richtlijn Blaaskatheters, langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit (Verenso, 2011) bevestigd.

Specialisme
Geriatrie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
geriatrische patiënt op afdeling geriatrie, zonder delier
Intervention
Niet bladderen
Comparison
Wel bladderen
Outcome
urineretentie/residu en/of urineretentie/residu gerelateerde klachten te voorkomen

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis