Furosemide als bolus intraveneus toedienen

CAT | 2018
Samenvatting

Het artikel kan gebruikt worden als aanvullende bewijslast, maar is kwalitatief niet het sterkste bewijs. De mate van bewijskracht is niveau B, omdat het een cohort studie betreft.
De studie geeft echter wel antwoord op de onderzoeksvraag. Volgens het onderzoek veroorzaakt furosemide geen gehoorschade bij vrouwen. Echter is aanvullend onderzoek nodig, er is geen zekerheid of dit ook voor mannen geldt.
Aanbeveling:
Verder onderzoek is nodig of furosemide daadwerkelijk geen gehoorschade geeft.

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Volwassen patiënt met overvulling of risico op overvulling
Intervention
Furosemide bolus toedienen
Comparison
Niet bolussen, via het infuus, oraal
Outcome
Gehoorschade/ bijwerkingen/ complicaties

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis