Wat is de toegevoegde waarde van een slikvideo, gecombineerd met logopedie, ten opzichte van een slikfoto bij patiënten met dysfagie?

PICO | 2017
Samenvatting

Uitkomsten laten zien dat het maken van een slikfilm met een slikteam zeer praktisch en efficiënt is. Tijdens het onderzoek kan de logopedist aanwijzingen geven die meteen in beeld gebracht worden, zodat het effect meteen geëvalueerd kan worden(A,C). Ook zien we dat de stralingsbelasting bij de slikfilms significant lager is dan bij de slikfoto. De beoordeelbaarheid van de video’s en foto’s zijn nagenoeg gelijk(B).In het MST werken een AIOS (radiologie), KNO-arts en een logopedist samen om de slikbeweging af te beelden. Voordat de patiënt op radiologie onderzocht wordt komt hij/zij eerst op de KNO afdeling, alwaar een FEESST-onderzoek(D) wordt uitgevoerd. De bevindingen van het FEESST worden meegenomen naar radiologie en vergeleken met de röntgenbeelden. De patiënt krijgt meteen de resultaten te horen. Later op de dag vind een MDO plaats met MDL en/of de neurologie

Specialisme
Radiologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënt met Dysfagie
Intervention
Slikfoto en eventueel achteraf logopedie
Comparison
Slikfilm door slikteam
Outcome
Kwaliteit van de diagnose en doelmatigheid van de behandeling

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis