Vroegtijdige herkenning van sepsis op de afdeling medium care

Kwaliteitsopdracht | 2016
Samenvatting

Het is lastig specifieke (Evidence Based) informatie te vinden over sepsis op de Medium Care. Uit de literatuur komt sterk naar voren dat de Medium Care een ‘onderbelichte omgeving’ is. Onderzoek is met name gebaseerd op bevindingen bij sepsis patiënten op de Intensive Care. Vanuit Evidence Based richtlijnen wordt geadviseerd patiënten met een ernstige sepsis of septische shock direct op te nemen op de Intensive Care, in ieder geval voor de eerste 24 uur. Uit mijn dossieronderzoek is te herleiden dat dit op de Intensive Care van st. Antonius ziekenhuis ook gebeurd. Van de 268 patiënten opgenomen met een vorm van sepsis, werden er 15 opgenomen op de Medium Care. 2 daarvan kregen de diagnose ernstige sepsis, de andere 13 werden gediagnostiseerd met sepsis. Zij hadden een goede vullingstatus en in 9 gevallen (60%) was er geen indicatie voor een centrale lijn. Alle 15 patiënten konden na enkele dagen worden overgenomen naar de verpleegafdeling en er was geen reden voor overname naar de Intensive Care, geen van deze patiënten is overleden.Er is een duidelijk protocol ten aanzien van vroegtijdig inzetten van behandeling van sepsis op de Medium Care. Dit protocol voldoet aan de Evidence Based (inter) nationale richtlijnen. Dat dit protocol niet volledig gevold wordt op de Medium Care van het St. Antonius is te herleiden uit het dossieronderzoek. Wat de reden hiervan is, blijft echter onduidelijk. Bij de 15 patiënten die in 2015 zijn opgenomen, met sepsis, op de Medium Care blijkt uit de dossiervoering dat het protocol niet één keer volledig werd gevolgd. Er werd nergens gerapporteerd waarom er werd afgeweken van het protocol. Hier valt een verbetering te behalen!

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Sepsis patiënt op de Medium Care
Intervention
Direct standaard werkwijze volgens Evidence-Based richtlijnen gestart.
Comparison
Huidige situatie bij opname van sepsispatiënt op de Medium Care.
Outcome
Eenduidigheid rondom het hanteren van het sepsisprotocol op de Medium Care van het St. Antonius ziekenhuis, werkbaarheid van het protocol, snelle en adequate inzet van behandeling, ligduur op Medium Care, mortaliteit

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis