Verlagen koortsverlagende interventies de mortaliteit bij IC-patiënten?

Artikel | Anti-pyretische interventies
Samenvatting

In alle geïncludeerde studies zijn ook in de controlegroep bij patiënten met een temperatuur vanaf 39.5°C koortsverlagende interventies toegepast. Het toepassen van koortsveralgende interventies levert in de geïncludeerde onderzoeken geen significante reductie van mortaliteit op. Niveau van aanbeveling: 2

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Verpleegkundige vervolgopleiding

PICO

Patient
--
Intervention
Anti-pyretische interventies
Comparison
--
Outcome
Mortaliteit

Vraag document aan bij het OLVG