Verblijfskatheter versus intermitterend katheteriseren bij de CVVH patient (continue veno-veneuze hemofiltratie)

Kwaliteitsopdracht | 2019
Samenvatting

Uit de literatuur kwam naar voren dat er geen doorslaggevende data is over welke interventie beter is op het gebied van infectiepreventie. Uit een onderzoek kwam naar voren dat intermitterend katheteriseren een voorkeur heeft boven een verblijfskatheter. Echter was dit onderzoek verouderd en van een laag niveau van evidence. Uit interviews met experts bleek dat intermitterend katheteriseren voor de patiëntencategorie op de IC vaak niet de voorkeur heeft. Bij de immuun-gecompromitteerde of infectieuze IC patiënt geeft vaker katheteriseren een grotere kans op een urineweginfectie dan het langdurig gebruik van een verblijfskatheter. Ook op het gebied van werkdruk kon er geen duidelijke conclusie getrokken worden op basis van het literatuuronderzoek. De mening van de experts was dat de werkdruk voor de IC verpleegkundige toeneemt indien er intermitterend gekatheteriseerd moet worden. Dit zal namelijk minimaal twee keer per 24 uur gedaan moeten worden. Dit zorgt niet alleen voor meer werkdruk voor de verpleegkundige, maar kan ook resulteren in discomfort voor de patiënt. Op het gebied van comfort was er geen data te vinden die deze interventies met elkaar vergeleek. Intermitterend katheteriseren neemt daarnaast extra risico’s met zich mee bij deze patiëntencategorie, namelijk een risico op bloedingen, hemodynamische instabiliteit, falen van de CVVH therapie of onjuiste monitoring van de urineproductie. De experts benoemden geen voordelen van intermitterend katheteriseren boven een verblijfskatheter op het gebied van comfort, werkdruk of infectiepreventie.Uit de kostenanalyse blijkt dat intermitterend katheteriseren over een langere periode meer kosten met zich meebrengt dan een verblijfskatheter. De risico’s die intermitterend katheteriseren met zich meebrengt kunnen daarnaast uitlopen in meer kosten, doordat de ligduur verlengd wordt, of doordat de patiënt complicaties ervaart. Uit het literatuuronderzoek en de interviews kan daarom de conclusie getrokken worden dat intermitterend katheteriseren geen betere methode is ten opzicht van het gebruik van een verblijfskatheter op de Intensive Care.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënt aan de CVVH met anurie
Intervention
Intermitterend katheteriseren
Comparison
Verblijfskatheter (huidige best practice)
Outcome
Infectiepreventie, werkdruk, comfort en kosten

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis