Thopaz versus Analoog

CAT | 2019
Samenvatting

Als antwoord op de onderzoeksvraag: Wat is het effect op de patiënt veiligheid en vriendelijkheid van een behandeling met een Thopaz systeem voor patiënten die in aanmerking komen voor thoraxdrainage op afdeling Longgeneeskunde in vergelijking met de huidige behandeling met een traditioneel analoog systeem? Is het volgens de beschikbare literatuur aannemelijk dat Thopaz een positiever effect heeft op de patiëntveiligheid en patiëntvriendelijkheid versus een analoog systeem.

De positieve effecten die worden beschreven zijn volgens het onderzoek van Pompili, (2014) een verkorte drainageduur van 1 dag (P 0,001) en een verkorte postoperatieve opnameduur van 0,9 dagen (P:0,0001) in het ziekenhuis. Een significante reducering van het risico op langdurige luchtlekkage bij gebruik van Thopaz, een objectieve monitoring van luchtlekkage en een verminderd risico op infecties. Mogelijk zijn er ook minder röntgenfoto’s noodzakelijk in vergelijking met een analoog systeem.
Patiënten geven aan betere mogelijkheden te hebben om uit bed te komen, een verminderd gevoel van afhankelijkheid te ervaren en bij ontslag uit het ziekenhuis met een Thopaz systeem ervaren patiënten meer comfort.

Volgens Hopman, B. (2019) blijkt dat Thopaz geen risico geeft bij het omvallen of omstoten van het systeem en dat er tijdige alarmering is bij verstopping of losschieten van de drain. Een Thopaz geeft geen geluidshinder van bubbelend water zoals ervaren wordt bij een analoog systeem. Er bestaat geen risico op het ontwikkelen van een spanningspneumothorax bij het gebruik van een Thopaz.

Secundaire outcome
Patiënten met een Thopaz kunnen volgens Hopman, B. (2019) veilig worden getransporteerd met patiëntenvervoer naar onderzoeken omdat er geen risico is op een spanningspneumothorax. Dit laatste levert tijdswinst op voor verpleegkundigen.

Specialisme
Longziekten
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënten met een thoraxdrain
Intervention
Behandeling met een digitaal thoraxdrainage systeem Thopaz
Comparison
Behandeling met een traditioneel analoog thoraxdrainage systeem.
Outcome
Toename van de patiënt veiligheid en patiënt vriendelijkheid

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis