Postoperatieve controles : Hoe frequent voeren wij deze uit? Wat is het evidenced based bewijs hierover?

CAT | 2019
Samenvatting

Er zijn weinig systematische review artikelen te vinden die aansluiten op de probleem- en vraagstelling. De artikelen die gevonden zijn kan uit geconcludeerd worden dat er nog weinig evidenced based bewijs is over de controles in de postoperatieve fase. Er zijn geen significante cijfers over eerder opsporen van complicaties door continu monitoring,.

Specialisme
Urologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
de postoperatieve urologische en gynaecologische patiënt
Intervention
vermindering van de frequentie en duur van meten van vitale functies postoperatief
Comparison
huidig protocol rondom postoperatieve zorg t.a.v. het meten van de vitale functies handhaven
Outcome
vitaal bedreigde patiënt wordt op tijd herkent

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis