Postoperatief toepassen van de fluid challenge bij de cardio-thoracale chirurgiepatiënt

Kwaliteitsopdracht | 2017
Samenvatting

Als je kijkt naar de resultaten van onze literatuur studie is het vergelijkbaar met de huidige situatie in de praktijk. Er bestaat onder de verpleegkundigen al veel kennis over post operatieve zorg voor de post operatie CTC patiënt. Daarbij is het in de huidige situatie ook zo dat er veel onduidelijkheid blijft bestaan over de juiste hoeveelheid vloeistof toediening. Hierbij zegt de literatuur dat dit ook erg patiënt gebonden is gezien het hoge risico chirurgie.Vanuit de literatuur wordt er heel veel beschreven om zo gericht mogelijk vloeistof toe te dienen, de Engelse term die hiervoor gebruikt wordt is goal- directed therapy. GDT houdt in: Toediening van intraveneuze vloeistof en vasopressor / inotropica door middel van cardiac output meting of vergelijkbare parameters om te helpen bij vroegtijdige herkenning van cardiologische chirurgische patiënten met hoge risico’s. Dit is dus duidelijk anders dan het geven van een fluid challenge. Vanuit de literatuur heeft GDT dus de voorkeur. Dit omdat teveel vloeistof ook voor extravasaal oedeem kan zorgen, wat leidt tot een verminderd zuurstof transport en opname van zuurstof met een kans op multi orgaan falen. De huidige literatuur geeft weer dat bij GDT, beademingsduur, IC opname duur en ziekenhuis opname duur verminderd wordt. Verder wordt er beschreven dat kristalloïde vloeistoffen voorkeur hebben ten opzichte van colloïde vloeistoffen. Kijkend naar de praktijk doen wij dit eigenlijk ook al grotendeels.Het blijft altijd een discussie punt wat nu de juiste hoeveelheid vloeistof is. Een artikel heeft aangegeven dat dit 4ml/kg lichaamsgewicht is. Dit zou betekenen dat voordat je vloeistof intraveneus toedient zou moeten kijken naar het gewicht van de patiënt en op basis hiervan de juiste hoeveelheid vloeistof berekent voor het geven van een fluid challenge.

Specialisme
Cardiothoracale Chirurgie, Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
De post-operatieve (vullingsbehoeftige) CTC-patiënt op de IC
Intervention
Een inzetbaar, evidence-based, nurse-driven protocol om op de juiste manier een fluid challenge toe te dienen
Comparison
Huidige werkwijze gebaseerd op individuele kennis, voorkeur en ervaring van de intensivisten
Outcome
Eenduidigheid, protocollair, optimalisatie vullingstoestand

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis