Moet een intraveneuze lijn geflushed worden na medicatie gift?

PICO | 2015
Samenvatting

Na het toedienen van intermitterende medicatie dient het infuussysteem geflushed te worden. Meerdere medicatie giften mogen achter elkaar gegeven worden als dit volgens Parentralia mag. Dan moet er geflushed worden na de laatste medicatie gift.De (verlengde) infuussystemen die gebruikt worden op de intensive care hebben een volume van 25cc. Er moet daardoor geflushed worden met 50cc. De flush wordt op dezelfde snelheid gegeven als de medicatie gegeven is.Alertheid is geboden bij patiënten met een vochtbeperking. Na het toedienen van bloedproducten dient het gehele infuussysteem te worden verschoond, conform de al geldende afspraak.

Specialisme
Intensive Care, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënten met intermitterende intraveneuze medicatie
Intervention
Het infuus flushen na het geven van medicatie
Comparison
Het infuus niet flushen na de medicatie
Outcome
Besparing (tijd/materiaal), aankomst medicatie, werking medicatie, vochtbalans patiënt, interactie verschillende medicatie, hygiëne/bacteriegroei.

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis