Mobiliseren van de bariatrische patiënt op verpleegafdeling 4a – Samen in beweging

Kwaliteitsproject | 2018
Samenvatting

In dit kwaliteitsonderzoek komt het belang van vroegtijdig mobiliseren van de bariatrische patiënt naar voren. Dit lijkt samen te hangen met het positieve effect van preoperatieve voorlichting. Deze conclusie onderbouwt het belang van het continueren van de reeds gezette stappen in de zorg rondom de bariatrische patiënt binnen het St. Antonius Ziekenhuis. Met behulp van de evidence-based literatuur, de uitkomst van de vragenlijst onder de bariatrische patiënt, de vragenlijst onder de verpleegkundigen van afdeling 4a, en het bezoek aan de voorlichtingsbijeenkomst van de Nederlandse Obesitas Kliniek en het St. Antonius ziekenhuis, zullen er enkele aanbevelingen worden gedaan als aanvulling op de bestaande situatie.

Specialisme
Chirurgie, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Overig

PICO

Patient
De bariatrische patiënt
Intervention
(Voorlichting over) vroegtijdig mobiliseren
Comparison
Voorlichting over) vroegtijdig mobiliseren
Outcome
Voorspoedig herstel

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis