Leidt het gebruik van vaseline op de lippen van volwassen patiënten in combinatie met zuurstof-toediening tot letsel?

PICO | 2018
Samenvatting

Het gebruik van vaseline op de lippen bij zuurstoftherapie is geoorloofd, mits het niet direct op het materiaal (neus-bril, ventimask etc.) aange-bracht wordt. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gecontroleerde situatie, zoals op een verpleegafdeling of specialistische afdeling bin-nen het ziekenhuis en mag de patiënt niet roken.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Volwassen patiënt die zuur-stoftherapie krijgt via neusbril, neuskatheter of ventimask
Intervention
Volwassen patiënt die zuur-stoftherapie krijgt via neusbril, neuskatheter of ventimask
Comparison
Geen vaseline op de lippen
Outcome
Letsel in het gezicht

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis