Jobrotation: een literatuuronderzoek

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Het wordt ook duidelijk dat intrinsieke motivatie een belangrijke factor voor het slagen van job rotation is. De intrinsieke motivatie van de werknemers wordt wederom beïnvloedt door de aanwezige mate aan autonomie in het werk en de aanwezigheid en kwaliteit van feedback. Tevens wordt uit het model duidelijk dat communicatie, en feedback als onderdeel hiervan, factoren zijn die zowel de intrinsieke motivatie van medewerkers beïnvloeden als ook van belang zijn voor het slagen van job rotation en het creëren van een collectieve leercultuur. Communicatie blijkt vervolgens van essentieel belang te zijn voor alle drie factoren.

Specialisme
Organisatiekunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis