Is antibiotica profylaxe gewenst ter voorkoming van endocarditis bij een dermatologisch chirurgische ingreep?

PICO | 2016
Samenvatting

Antibiotica profylaxe wordt alleen aanbevolen bij patiënten met een hoog risico op wondinfectie na een dermatologisch chirurgische ingreep!

Specialisme
Dermatologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënt met (een) hartafwijking(en) die een kleine chirurgische ingreep ondergaat op poli dermatologie
Intervention
Antibiotica profylaxe
Comparison
Geen antibiotica profylaxe
Outcome
Huidinfectie

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis