Hyperoxemie bij patiënten aan de invasieve beademing

Kwaliteitsopdracht | 2016
Samenvatting

Tot slot geven wij antwoord op onze onderzoeksvraag: is het zinvol om de FiO2 op de IC bij invasief beademde patiënten ook lager dan 40% in te stellen om hyperoxemie te voorkomen? Dit is mede mogelijk gemaakt door eerst antwoord te geven op alle subvragen. Uit het literatuuronderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat hyperoxemie schadelijk is voor de intensieve care patiënten. Het praktijkonderzoek op de IC afdeling laat zien dat hyperoxemie regelmatig voorkomt in de eerste 24 uur. Bij een aantal gevallen werd hier geen actie op ondernomen, terwijl de FiO2 hoger stond ingesteld als 40%. Uit de interviews met andere IC’s in Nederland, blijkt dat ze protocollaire afspraken hebben om hyperoxemie te voorkomen, bijvoorbeeld door het afbouwen van de FiO2 onder de 40%. Het feit dat hyperoxemie vaak voorkomt in de eerste 24 uur bij IC patiënten van het St. Antonius ziekenhuis samen met alle nadelige gevolgen van hyperoxemie die de literatuur beschrijft, tonen aan dat het mogelijk zinvol zou zijn om de FiO2 af te bouwen onder de 40% om hyperoxemie te voorkomen. Als laatste blijkt uit de interviews met de intensivisten uit het St. Antonius ziekenhuis dat er geen eenduidig beleid is wat betreft het afbouwen van de FiO2 onder de 40% en dat er verschillend wordt gedacht over wanneer dit zou moeten. Wel denken de intensivisten dat de verpleegkundige hier een belangrijke rol heeft, zowel signalerend als uitvoerend.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
De invasief beademde patiënt op de IC
Intervention
Huidig beleid: FiO2 aan de hand van de PaO2 afstellen, maar nooit lager dan 40%
Comparison
FiO2 aan de hand van de PaO2 afstellen, dus ook lager dan 40%
Outcome
Eenduidigheid over het wel of niet afbouwen van de FiO2 onder de 40%Invloed op de ICU- en ziekenhuis mortaliteit

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis