Het maken van een ECG bij pacemakerritme: is dit zinvol?

Kwaliteitsopdracht | 2017
Samenvatting

De betrouwbaarheid van een 12-afleidingen ECG bij een ventriculair pacemaker ritme wordt beïnvloed door veranderde repolarisatie waardoor het lijkt of er een linker bundeltakblok aanwezig is. Dit maakt dat het ECG niet volgens de standaard criteria beoordeeld kan worden. Om deze ECG`s toch te beoordelen kunnen de criteria van Sgarbossa, Selvester`s en Smith`s gebruikt worden. Met name de Sgarbossa criteria kunnen gebruikt worden om een myocardinfarct uit te sluiten. Zowel uit de literatuurstudie als het interview met de cardioloog blijkt dat het toepassen van deze criteria in de praktijk het beste toegepast kunnen worden door deskundige cardiologen. Dit maakt dat het beoordelen van het ECG door IC-verpleegkundigen niet haalbaar is. Het is echter wel zinvol om het ECG te maken en deze door een cardioloog te laten beoordelen. Ook is het zinvol een ECG wel te maken, omdat er op het ECG pacemakerdisfunctie te herleiden is zoals malsensing en malpacing. Dit wordt bevestigd door de CCU verpleegkundige. De vergelijking met een eerder gemaakt ECG kan ook worden uitgevoerd door een IC-verpleegkundige. Uit de enquêtes blijkt dat er een grote praktijkvariatie is in maken van een ECG bij pacemakerritme. Hieruit blijkt dat er ook onder collega’s onduidelijkheid bestaat over het maken van een ECG bij pacemakerritme. Een groot deel van de collega`s kent het protocol niet en er wordt verschillend gehandeld. De verpleegkundigen geven aan dat er behoefte is aan een duidelijke richtlijn omtrent het maken van een ECG bij pacemakerritme. Het protocol moet meer onder de aandacht gebracht worden.In de protocollen van andere ziekenhuizen wordt niets beschreven over het maken van een ECG bij pacemaker ritme.

Specialisme
Cardiologie, Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënt na hartklepchirurgie die een pacemaker-afhankelijk ritme heeft.
Intervention
Maken van een 12-afleidingen ECG
Comparison
Niet maken van een 12-afleidingen ECG
Outcome
Betrouwbaarheid van het 12-afleidingen ECG

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis