Geeft actieve bevochtiging meer comfort en een beter resultaat bij noninvasieve beademing?

CAT | 2019
Samenvatting

Uit de literatuur blijkt dat actieve bevochtiging volgens de meeste studies niet meer comfort biedt aan volwassen patiënten aan de non invasieve beademing op de intensive care en geen betere outcome ( minder intubaties, minder ademarbeid, betere CO2 uitwas) geeft bij gebruik van een HME-filter met kleine dode ruimte.
Aangezien in het CZE een HME-filter met een dode ruimte van slechts 38 ml wordt gebruikt, kan op basis van bovenstaande studies geconcludeerd worden, dat een HME-filter de voorkeur heeft bij NIV in het CZE, ook vanwege de kosten en het gebruiksgemak. Bij blijvend hoge PaCO2 of problemen met acceptatie van de NIV of ernstig discomfort kan HH overwogen worden bij een individuele patiënt.
Deze conclusie zal gedeeld worden met de beademingscommissie en betekent dat aanpassingen in het huidige beleid niet nodig zijn. Wel is het wenselijk om nieuwe studies op dit gebied te vervolgen.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Critically ill patient older than 18 years receiving non invasive mechanical ventilation on intensive care unit with active or passive humidification.
Intervention
Non invasive mechanical ventilation with heated humidifier
Comparison
C Non invasive mechanical ventilation with heat and moisture exchange filter
Outcome
Reduction in oral drynes. Improved comfort with NIV. Improved patient acceptation with NIV Decrease in the number of intubations Decrease in the work of breathing Decrease in PaCO2

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis