End-of-life care bij IC/MC-patiënten, de verpleegkundige zorg

Kwaliteitsopdracht | 2016
Samenvatting

Naar aanleiding van onze literatuurstudie, de resultaten van de enquête, de gehouden interviews en het contact met andere ziekenhuizen, zijn we van mening dat het inzetten van een standaard richtlijn de kwaliteit van End-of-life care bij de IC/MC-patiënten zou verbeteren. Door het gebruik van een richtlijn/checklist komen alle aspecten van End-of-life care aan bod, waardoor er eenduidige communicatie tussen de verschillende disciplines ontstaat en de tevredenheid van alle betrokken toe zal nemen.AanbevelingenVanuit ons onderzoek bevelen wij de afdeling IC/MC sterk aan de volgende aanbevelingen op te pakken, hierin heeft de werkgroep ethiek aangegeven een rol te willen spelen:1. Het ontwikkelen en implementeren van een richtlijn ten aanzien van de verpleegkundige zorg met betrekking tot End-of-life care.2. Het ontwikkelen van een richtlijn ten aanzien van medische zorg gericht op End-of-life care.3. Onderzoeken hoe het betrekken van andere disciplines, zoals geestelijk verzorger en gastvrouwen verbeterd kan worden bij de End-of-life care.4. Standaard invoeren van een familiegesprek met de IC/MC-arts en verpleegkundige, waarin de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten besproken worden, indien besloten wordt de behandeling te staken.5. Afspraken maken waar documentatie met betrekking tot afspraken rond End-of-life care genoteerd worden in Metavision.6. Verder onderzoeken of er draagvlak is om een nazorggesprek te organiseren voor de naasten van overleden patiënten.7. Verbeteren van de communicatie naar de gastvrouwen, indien besloten wordt tot staken van de behandeling of als er veranderingen zijn in de zorg rond de laatste levensfase.8. Onderzoeken hoe de continuïteit van zorg verbeterd kan worden rondom de laatste levensfase.

Specialisme
Intensive Care, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Overig

PICO

Patient
De IC/MC-patiënt in de laatste levensfase en diens naasten
Intervention
De te onderzoeken ‘begeleiding’ bij End-of-life care door inzet van een standaard richtlijn met evidence-based interventies
Comparison
Het niet gebruiken van een interventie. Ieder geeft zijn/haar eigen invulling aan de End-of life care
Outcome
Eenduidige communicatie intra- en interdisciplinair, tevredenheid patiënt en diens naasten en werklast en tevredenheid verpleging

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis