Dubbelcheck parenteralia door verpleegkundigen aan bed

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat, het gedrag, het kennisniveau en de (ervaren) werkdruk van en door verpleegkundigen van invloed zijn op het wel of niet naleven van de geldende protocollen en afspraken jegens de dubbelcheck parenteralia toediening. Kijkend naar de gegeven antwoorden en de overeenkomsten in de literatuur lijkt het gedrag van verpleegkundigen jegens de dubbelcheck bij het toedienen van parenteralia aan bed bepalend in het waarom verpleegkundigen de dubbelcheck niet uitvoeren. Verder speelt volgens de onderzoekers het kennisniveau omtrent de dubbelcheck van verpleegkundigen een rol in het waarom de dubbelcheck niet wordt uitgevoerd. Uit de gegevens verkregen door middel van het interview bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de volledige procedure en bijbehorende regelgeving/ afspraken. Echter is het lastig om deze bewering te onderbouwen bij een gebrek aan evidence. Tot slot word de (ervaren) werkdruk door verpleegkundigen als een reden gezien waarom zij de dubbelcheck aan bed niet uitvoeren. Echter lijkt daarbij ook de cultuur van een afdeling weer van invloed te zijn op de (ervaren) werkdruk.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis