Doorlopend bezoekuur; goed idee of extra last? De bezoektijden op de MC onder de loep

Kwaliteitsopdracht | 2018
Samenvatting

Vanuit het literatuuronderzoek en praktijkonderzoek kunnen aanbevelingen opgesteld worden. De aanbevelingen die de onderzoekers zouden willen doen richting het St. Antonius Ziekenhuis zijn:1. Meer onderzoek doen naar invloed en visie van de MC-patiëntIn de huidige literatuur is te weinig evidence beschikbaar om de kant van de patiënt te belichten ten aanzien van hun ervaringen met de verschillende vormen van bezoekbeleid. Terwijl dit onderwerp wel degelijk ook invloed heeft op de patiënt en zijn herstel. Om die reden denken de onderzoekers dat dit een meerwaarde zou zijn om aanvullend te onderzoeken op de Medium care van het St. Antonius Ziekenhuis.2. Meer onderzoek doen naar de draagkracht van het team bij een eventuele implementatie van open bezoektijden.De resultaten van het praktijkonderzoek zijn in sommige gevallen niet doorslaggevend genoeg. Daarnaast is het belangrijk dat wordt onderzocht of verpleegkundigen nog andere zorgen hebben dan benoemd in dit onderzoek en wat zij nodig hebben om deze zorgen om te buigen in positieve gedachtes. Dit kan de draagkracht vergroten en komt zo een eventuele implementatie ten goede.3. Pilot draaien met open bezoektijden voor 1e en 2e contactpersoonUit het huidige praktijkonderzoek blijkt dat er wat betreft de in de literatuur benoemde nadelen weinig herkenning is vanuit de praktijk. Dit kan een positief effect hebben op de implementatie. De voordelen die in de literatuur worden benoemt, worden in het grootste geval beaamt. Daarbij geeft een deel van de respondenten wel aan dat dit per persoon afhankelijk is en dat hier het beste een mening over gevormd kan worden als zij zich daadwerkelijk in een situatie met open bezoektijden bevinden. Om deze pilot meer kracht bij te zetten kan een werkgroep worden opgezet.

Specialisme
Intensice Care, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Overig

PICO

Patient
MC-verpleegkundigen van het St. Antonius ziekenhuis, contactpersonen van patiënten op de MC en patiënten op de MC
Intervention
Het opheffen van de bezoektijden voor contactpersonen van de MC patiënt
Comparison
Het behouden van de bezoektijden zoals in de huidige situatie van 10.30u-11.30 en van 17.00-21.00
Outcome
Betrokkenheid van contactpersonen, familieparticipatie, zorg op maat, reduceren van angst bij patiënt, risico op fouten van de verpleegkundigen op de MC, werkdruk

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis