De factor tijd bij bloedgasanalyse

Kwaliteitsopdracht | 2017
Samenvatting

De literatuur is niet eenduidig wat betreft de maximale analysetijd bij ABG’s. In artikelen worden verschillende tijden besproken, van 15 minuten tot 30 minuten. In de meeste onderzoeken wordt beschreven dat een ABG binnen 15 tot 30 minuten na afname geanalyseerd moet zijn. Deze informatie kwam uit artikelen van goede kwaliteit. Vanuit de richtlijn ‘AARC Clinical Practice Guideline: Blood Gas Analysis and Hemoximetry’ (2013) wordt geadviseerd om een ABG, bewaart op kamertemperatuur, binnen 30 minuten na afname te analyseren.Uit het praktijkonderzoek blijkt dat 72,5% van de ABG’s binnen 30 minuten geanalyseerd zijn, maar 27,5% een te groot tijddelay heeft opgelopen tot analyse. Dit beïnvloed de betrouwbaarheid van de ABG’s. Dit tijddelay vindt vooral plaats op de IC en liep op tot maximaal 40 minuten. Uit alle beschreven onderzoeken blijkt dat de waarden van pH, PaO₂ en PCO₂ bij een tijdsdelay wel statistisch veranderen, maar dit in de praktijk niet relevant is. Op basis van hiervan zijn er in principe geen andere interventies noodzakelijk. Snellere analyse van ABG’s leidt tot betrouwbaardere waarden maar zijn klinisch niet relevant voor de behandeling.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
IC/MC patiënt waarbij een arterieel bloedgas is afgenomen
Intervention
Afgenomen bloedgas wordt binnen 15 minuten beoordeeld door het laboratorium
Comparison
Afgenomen bloedgas wordt later dan 15 minuten beoordeeld door het laboratorium
Outcome
Betrouwbaarheid uitslag arterieel bloedgas

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis