Bloedkweken afnemen bij langdurig neutropene patiënt

Artikel | Twee setjes bloedkweken afnemen per koortsepisode
Samenvatting

Uit de literatuur en best practice blijkt, dat het herhalen van bloedkweken bij patiënten met aanhoudende neutropene koorts binnen 72 uur niet zinvol is. Op basis hiervan is het protocol in OLVG aangepast. Als de koorts aanhoudt na empirische start met antibiotica, dan kunnen na 72 uur opnieuw twee sets bloedkweken afgenomen worden, tenzij koude rillingen en/of klinische achteruitgang van de patiënt plaatsvinden. Minstens twee sets worden afgenomen, één perifeer en één uit een bestaande CVC. Indien geen CVC aanwezig is, dan twee bloedkweken uit twee verschillende venapuncties. Als de venapunctie niet lukt, wordt een bloedkweek uit meerdere lumen van de CVC afgenomen. De ontwikkeling van een gevoelige, specifieke en snelle test waarbij kleine hoeveelheden bloed worden gebruikt om klinisch significante bacteriëmieën te diagnosticeren, is gewenst. PCR(Polymerase Chain Reaction)-screening van bloed is een nieuwe manier van kijken naar bloedkweken, waarbij minder contaminatie en minder vals-negatieve uitslagen worden verwacht. Niveau van aanbeveling: 2

Specialisme
Hematologie/oncologie Verpleegkunde
Opleiding
Verpleegkundige vervolgopleiding

PICO

Patient
--
Intervention
Twee setjes bloedkweken afnemen per koortsepisode
Comparison
Meer dan twee setjes bloedkweken afnemen per koortsepisode
Outcome
Positieve bloedkweek en/of infectie

Vraag document aan bij het OLVG

Andere artikelen gerelateerd aan:

Bloedkweken afnemen bij langdurig neutropene patiënt
Artikel |
Twee setjes bloedkweken afnemen per koortsepisode |