Bij welk dieet ontstaan er de minste complicaties bij een patiënt die een darmoperatie heeft ondergaan?

PICOCAT | 2018
Samenvatting

wanneer een patiënt een maag-darmoperatie heeft ondergaan en binnen 24 uur na de operatie start met een vrij dieet, dit niet leidt tot meer complicaties en zelfs de opnameduur verkort. Bij braken zijn de resultaten niet eenduidig. De uitkomsten van de onderzoeken zijn generaliseerbaar voor patiënten die in een ander werelddeel wonen of een andere cultuur hebben, mits de kwaliteit van de operatie en nazorg vergelijkbaar is.

Specialisme
Heelkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Postoperatieve patiënt na een darmoperatie
Intervention
Normaal dieet
Comparison
--
Outcome
Complicaties (longontsteking, naadlekkage, wondinfectie)

Vraag document aan bij het MST