Biedt een vochtig milieu in de wond meer voordeel dan droog verbinden bij diabetische voet ulcus?

PICO | 2014
Samenvatting

Ja, verbinden/occlusie geeft meer patiëntencomfort (pijn-, lekkage- en geurreductie), het verband vormt een barrière tegen micro-organismen (infectiepreventie) en is bovendien kosten-effectiever (minder frequente verbandwissel en dus ook minder inzet personeel) dan droog verbinden.

Specialisme
Dermatologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
(Niet geïnfecteerde) diabetische voetulcus
Intervention
Vochtig verbinden
Comparison
--
Outcome
Voordelen voor patiënt

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis