Over de Santeon Kennisbank

Samen kennis delen is essentieel

Evidence based werken en denken is steeds meer van belang in het werk van verpleegkundigen en paramedici. Om evidence based werken te bevorderen, delen de zeven topklinische Santeon ziekenhuizen de onderzoeksdocumenten van hun verpleegkundigen en paramedici (in opleiding) in deze Kennisbank. De documenten kunnen gebruikt worden ter oriëntatie, om inspiratie op te doen en als achtergrondinformatie. Ook kun je vervolgonderzoek doen naar aanleiding van eerdere kritische vragen. Op deze manier kunnen we leren van elkaar.

Over de Kennisbank

In deze databank zijn samenvattingen van verpleegkundige en paramedische onderzoeksdocumenten te vinden, gerangschikt op titel en samenvatting, specialisme en documenttype. De volledige documenten kunnen gratis worden opgevraagd via het aanvraagformulier naast iedere samenvatting. Realiseer je dat de documenten niet centraal worden getoetst op kwaliteit.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen hiervan. Je kunt de Libguides van de UU gebruiken om de onderzoeksdocumenten te evalueren.

Lees verder