Pre- en posthydreren met Natriumbicarbonaat 1,4% of met Natriumchloride 0,9%?

PICO | 2017
Samenvatting

Zowel Natriumbicarbonaat 1,4% als Natri-umchloride 0.9% kan gebruikt worden als pre- en posthydratie, beiden bieden vol-doende bescherming tegen contrast-geïndiceerde nefropathie tijdens coronair angiografie.

Specialisme
Cardiologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Cardiologische patiënten met nierfalen die hartkatheterisatie ondergaan, waarbij jodiumhoudende contrastmiddel wordt gebruikt.
Intervention
Pre- en posthydratie met Natriumbicarbo-naat 1,4%
Comparison
Pre- en posthydratie met Natriumchloride 0,9%
Outcome
Contrast-geïnduceerde nefropathie

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis